Då­lig på att hål­la löf­ten

Östnyland - - Redaktionen Väljer -

För­fat­ta­ren■Ma­ria Turt­scha­ni­noff är■no­ga■med■att■hål­la■det■ hon■lo­var,■för­u­tom■då■det■gäl­ler■hen­ne■själv.■Je­a­net­te Szy­man­ski■är■men­tal■coach■och■ sä­ger■att■de■fles­ta■ny­års­löf­ten■ bryts■in­om■lop­pet■av■två■vec­kor.■yle

Yle Ve­ga lör­dag 9.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.