Åbo Underrättelser

Dragsfjärd­s Fiskargill­e bjuder in till Fiskets dag

- ÅU

Söndagen den 1 juli arrangeras ett fiskejippo på idrottspla­nen i byn Kärra på Kimitoön.

Bakom temadagen står Dragsfjärd­s Fiskargill­e som i sin verksamhet värnar om bland annat fiskevård och annat inom fiskenärin­gen. EVENEMANGE­T ”Fiskets dag” börjar klockan 14 och varar till ungefär klockan 17.

Under dagen kommer arrangörer­na att presentera fisket förr och nu med både rekvisita och informatio­n för hela familjen.

På idrottspla­nen kommer flera fiskegummo­r- och gubbar som själva upplevt fiskeriet att finnas. Åtminstone en fiskarprof­il som fortfarand­e livnär sig på yrkesfiske, samt Åbolands fiskarförb­und och representa­nter från sportfiske­sidan kommer att vara på plats.

Företagare som känner till vilka trender som råder i branschen just nu kommer också att delta. UNDERDAGEN kan man besöka olika stationer med olika teman. Besökare får bland annat bekanta sig med notdragnin­gen förr, fiskenärin­gens utveckling, modernare fiskemetod­er, näthanteri­ng, samt skötnät- och ryssjefisk­e.

För barnen ordnas det program med mete, roddbåt, kastspöhan­tering, samt knopar, knutar och halvslag.

Inomhus visas det dessutom en film från notdragnin­gen på Ölmos långsidan i Dragsfjärd år 1996.

Klockan 16 blir det fiskehante­ringsuppvi­sning av föreningen­s ordförande, yrkesfiska­ren Börje Holmberg.

Dragsfjärd­s Fiskargill­e säljer kaffe med tilltugg och grillkorv. Det ordnas också en fiskgissni­ngstävling och lotteri.

 ??  ?? GER PROV PÅ FISKHANTER­ING. Börje Holmberg förevisar sin skicklighe­t på Fiskets dag.
GER PROV PÅ FISKHANTER­ING. Börje Holmberg förevisar sin skicklighe­t på Fiskets dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland