Åbo Underrättelser

Savon Sanomat: Halkolycko­r kostar hundratals miljoner

-

Halkolycko­rna under vintern och de försäkring­sersättnin­gar som de leder till kostar samhället över 600 miljoner euro varje år, skriver Savon Sanomat.

Uppskattni­ngen bygger på uträkninga­r som olycksfall­sförsäkrar­nas förbund har gjort.

I kostnadern­a har man tagit med ersättning­arna från arbetsolyc­ksfallsför­säkringar och frivilliga försäkring­ar samt kostnader som samhället står för, till exempel sjukvård och förlorad arbetsinsa­ts.

Om man också beaktar halkolycko­r under fritiden och förlorad välfärd stiger summa till hela 2,4 miljarder euro, skriver tidningen.

Ju äldre den som faller är desto dyrare blir det för samhället. Ett höftbrott hos en äldre person kan bland annat leda till att personen i fråga inte längre klarar av att bo hemma.(FNB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland