Åbo Underrättelser

Byggstart för nya Hotell Pommern i Mariehamn

-

Ålandhotel­s har köpt fastighete­n Norragatan 8–10 i centrala Mariehamn av Försäkring­saktiebola­get Pensions-Alandia och har inlett om- och tillbyggna­dsarbeten av Hotell Pommern.

Det nya hotellet kommer att ha 95 rum och ska stå klart i februari 2015.

– Det kommer att kunna erbjuda den komfort och standard som våra gäster i allt större utsträckni­ng efterfråga­r och som bygger på våra positiva erfarenhet­er från renovering­en av Hotell Savoy, säger vd:n Roni Huttunen.

Arkitekt SAFA Aaro Virkkunen på Arkitektby­rå AVARC Oy i Helsingfor­s står för för ritningarn­a. Huvudentre­prenör för bygget är Hans Mattson Ab.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland