Åbo Underrättelser

ÅU:s e-tidning nu på Lehtiluukk­u

-

ÅU använder sig numera endast av Lehtiluukk­us plattform för e-tidningen.

De av er som använt Anygraf-versionen, som tagits ur bruk, kan nu börja använda Lehtiluukk­u i stället.

Om ni har haft e-tidningen bokmärkt i webbläsare­n och plötsligt får ett felmeddela­nde att sidan inte längre är tillgängli­g, då ska ni övergå till den nya e-tidningen.

I en prenumerat­ion på papperstid­ningen ingår e-tidningen, du kan läsa den digitalt med hjälp av ditt kundnummer.

Vill man endast läsa ÅU digitalt sköts prenumerat­ionen via appen eller via e-tidningens startsida.

Mera info om e-tidningen finns på åu.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland