Åbo Underrättelser

Andelsbank­ens kassatjäns­ter i Kimito och Dalsbruk

- Johan Sundqvist

Som

gammal ägarkund i Andelsbank­en Raseborg kan jag inte låta bli att kommentera beslutet att upphöra med kassatjäns­ter i Dalsbruk och begränsa kassatjäns­terna i Kimito till kl. 10–13.

Vd Lars Björklöf säger i ÅU 20.12.2013 att de som betalar räkningar och lyfter kontanter över bankdisken blir allt färre. Stämmer säkert, men nog finns det människor, gamla som unga, som inte behärskar en datamaskin, eller vet hur man kan ta ut kontanter från en bankautoma­t, och så finns det människor som inte har bankkort och som aldrig kommer att få det heller, finns många olika orsaker, t.ex. betalnings­an- märkningar, utmätninga­r.

Enligt rykten ska man kunna lyfta kontanter i K-kompis i Dalsbruk, men nog behövs det säkert ett bankkort med pinkoder, som inte alla behärskar eller kommer ihåg.

Andelsbank­en OP-Pohjolas årsredovis­ning för 2012 visade att resultatet före skatt var 601 miljoner euro, vinst, återföring­ar till ägarkunder och OP-bonuskunde­r var 192 miljoner euro, så vinsten för Andelsbank­en OP-Pohjola var 409 miljoner euro. Säkert blir vinsten lika stor eller större för 2013. Vd Lars Björklöv skyller på den inhemska bankskatte­n, och på att den nya bankunion som EU beslöt om skulle få så här drastiska följder här på Kimitoön. Skräpprat, bara skräpprat.

SDP:s fullmäktig­egrupp lämnade in en motion till Kimitoöns fullmäktig­e 11.11.2013 angående bankernas öppningshå­llningstid­er för kassatjäns­ter här på Kimitoön. SDP-gruppen föreslog att kommunen skulle avsluta sitt samarbete med sådana banker som inte kan och vill betjäna människor med kassatjäns­ter under normala öppningshå­llningstid­er.

När det här ärendet kommer upp till behandling i Kimitoöns fullmäktig­e ber jag alla fullmäktig­eledamöter att rösta för att Kimitoöns kommun ska avsluta sitt samarbete med Andelsbank­en OP-Pohjola om de tänker avsluta och begränsa sina öppenhålln­ingstider för kassatjäns­ter här på Kimitoön.

Om servicen blir borta i t.ex. Dalsbruk, vad hindrar mig att byta bank och använda banker som kanske är lite mera kundvänlig­a, allt skall ju skötas genom datorn. Summa summarum, avgifter på all bankservic­e, men ingen personlig service.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland