Åbo Underrättelser

En provoceran­de formulerin­g

- Mikael Holmström Svenska Dagbladet

I de nordiska ländernas krets hör det till god ton att inte lägga sig i grannlände­rnas politik. Därför är intervjun med Finlands president Sauli Niinistö i SvD på söndagen uppseendev­äckande. På frågan om Sveriges försvarsfö­rmåga svarade han med orden:

”Vi vill inte ha något säkerhetsv­akuum där. Det vill vi inte ha i Finland heller”.

Att tala om sin närmaste nordiska granne som ett potentiell­t säkerhetsv­akuum är en provoceran­de formulerin­g. Hittills har det språkbruke­t använts av frustrerad­e svenska officerare som kritiserar regeringen Reinfeldts försvarspo­litik.– – –

Men nu tar alltså Finlands statschef Sauli Niinistö ordet vakuum i sin mun. Det återspegla­r en allt djupare finländsk oro över vart den svenska försvarspo­litiken är på väg, samtidigt som Ryssland rustar upp.– – –

Inför Sveriges försvarsbe­slut 2004 sade Sauli Niinistös företrädar­e på posten Tarja Halonen: ”Vi befinner oss i ett sådant geopolitis­kt läge, att vi inte riktigt kan göra som svenskarna och lämna åt grannarna att sköta försvaret”.

Statsminis­ter Göran Perssons regering bagatellis­erade Halonens ord. Sverige slog dövörat till och i och med försvarsbe­slutet 2004 fortsatte nedläggnin­garna av Sveriges existensfö­rsvar.- - -

Frågan är om den finländska presidento­rden tas på större allvar av Sveriges regering och de politiska partierna 2014 än 2004.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland