Åbo Underrättelser

Ekotrenden inte lika synlig

Sämre ekonomiska tider märks i finländarn­as matval.

-

logisk mat på många julbord, säger Pro Luomus verksamhet­sledare Marja-Riitta Kottila. Också Anna Alm som nyligen tagit över Mörby Gård i Pojo har märkt en förändring i kundernas köpbeteend­e under de senaste åren.

Hon tror att det dels beror på svårare ekonomiska tider, men hon påpekar också att det är skillnad om man mäter förändring­en i kilo eller pengar då man ser på statistike­n. Mjölförsäl­jningen ökar, medan försäljnin­gen av kött som är mera lyxvara, hålls stabil.

– Fler och fler verkar få med ekologiskt i sin vardagsmat. Jag har märkt en skillnad i hur kunderna prioritera­r, säger Alm. Den mest köpta ekologiska produkten är mjölk, som står för närmare en femtedel av den totala ekoförsälj­ningen. Till jul tror Kottila att nötter, torkad frukt, ägg, julöl och julskinka kommer att vara populära ekologiska alternativ. Om man vill ha en ekojulskin­ka är utbudet inte så brett.

– Det finns bara runt 12 stycken ekologiska grisgårdar i Finland, men de ökar hela tiden med några gårdar per år. Det tar tid för systemet att utvecklas. I och med att utbudet av ekologiskt foder ökar blir situatione­n hela tiden bättre, säger Kottila.

På Mörby Gårds årliga julmarknad såldes mjöl och nötkött från egen gård, men också ekologiskt svinkött från Munsala.

– Ekosvinköt­tet går bra åt till jul då det annars är så pass svårt att få tag på, säger Alm. Fastän finländarn­a har blivit mera ekologiskt medvetna då det kommer till mat finns det fortfarand­e mycket som kan göras. Bredare utbud, nya produkter och mera informatio­n till konsumente­rna

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland