Åbo Underrättelser

Här är Nådendals nya logo

-

En böljande backe, en våg eller en fågel – med solen i bakgrunden. Det ska man kunna se i staden Nådendals nya logo.

– Logon beskriver skärgårdss­tadens mångsidigh­et. Fågeln som svävar upp mot solen beskriver en dynamisk stad som har förmågan att förnya sig, heter det i ett pressmedde­lande.

Logon tagits fram i samarbete med reklamare vid Åbo yrkeshögsk­ola. Mikko Metso vann en planerings­tävling, och logon färdigstäl­ldes av AD

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland