Åbo Underrättelser

Nytt liv i Skaanila i Kila

Kulturfolk på väg att köpa kursgård i Kimito.

- Monica Sandberg |

Kulturell gemenskap och bekantskap är bakgrunden till idén att gemensamt köpa kursgården Skaanila i Kila i norra Kimito.

– I januari torde vi få köpet gjort, säger Tuula Nikulainen, en av det nya fastighets­bolagets delägare.

Hon är också ordförande för föreningen Aurinkoine­n tulevaisuu­s som i Gunilla Törnroos restaurang och trädgård Westers varje sommar har ordnat en festival för barn. Den föreningen och flera andra ska få kansli- och arbetsutry­mmen i Skaanila. Dessutom inreds åtta bostäder – och om någon snabbt ännu hör av sig så kanske det går att få in ännu någon bostad, säger Nikulainen.

Det blir också rum för kulturarbe­tare som kortare eller längre tid vill bo i Skaanila. Möjligen blir det Bed&Breakfast.

– Vi kommer att få en del utrymmen överlopps men vad vi ska göra med det klarnar säkert efterhand, bara vi kommer i gång först, säger Nikulainen. Hon ser Kimitoön som en mångkultur­ell tvåspråkig intressant miljö där kulturarbe­tare verkligen trivs. Satsningen på Skaanila tror hon att blir bara plus för Kimitoön som också får nya invånare.

Själv bor hon i Pexala inte långt från Kila by där både Skaanila och Westers ligger.

 ??  ??
 ?? Foto: Monica Sandberg ?? Bekant för många. Skaanila har genom åren haft många besökare, här gästade Svenska riksdagsgr­uppen rehabilite­ringshemme­t Högalid med företagare­n Thomas Näsman t.h. som värd.
Foto: Monica Sandberg Bekant för många. Skaanila har genom åren haft många besökare, här gästade Svenska riksdagsgr­uppen rehabilite­ringshemme­t Högalid med företagare­n Thomas Näsman t.h. som värd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland