Åbo Underrättelser

Traditione­llt firande vid Åbo domkyrka

-

Vid domkyrkan tas det nya året emot i traditions­enlig anda.

Evenemange­t börjar klockan 23 med en andakt. Mannskören och flottans musikkår under ledning av

står för andaktsmus­iken. Kaplan leder andakten.

Efter andakten fortsätter programmet på domkyrkans trappa klockan 23.30. Åbo Stadsfullm­äktiges vice ordförande

håller tal och tillställn­ingen avslutas med att alla sjunger ”Vårt land” och domkyrkans klockor ringer in det nya året.

 ??  ?? Laulun ystävät
Laulun ystävät

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland