Åbo Underrättelser

Julkonsert­er i Nagu och Åbo för barn i Indien

-

Gruppen By The Strength Of Music ger två välgörenhe­tskonserte­r under jultiden; fredagen den 27 december klockan 18 i Nagu kyrka och söndagen den 5 januari klockan 17 i Mikaelskyr­kan i Åbo. På programmet står traditione­lla julsånger och klassiska musikstyck­en.

Intäkterna går till Internatio­nal Arts & Media som hjälper barn och unga i Indien som utsätts för prostituti­on.

Fritt inträde, programbla­d 5 euro. Mer informatio­n finns på facebook.com/ bythestren­gthofmusic

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland