Åbo Underrättelser

Ny utrustning hämtas till valsverket

Än så länge är inget klart men ett företag i en annan bransch har fått lov att placera material i Dalsbruks valsverksu­trymmen.

- Monica Sandberg |

En viss aktivitet är på gång vid valsverket i Dalsbruk, men det är inte frågan om att skruva loss maskinerna därifrån.

– Vi bara flyttar på en del grejer för att en företagare ska få plats med den utrustning som han av FN-steels konkursbo har fått lov att ställa in under tak, på noga angivna ställen. Det säger Kenneth Nord

som för konkursboe­ts räkning svarar för fastighete­rna som har stått tomma sedan FN-steels konkurs i juni 2012.

Nordell tillägger att inga oåterkalle­liga ändringar görs, alltså inget som skulle hindra en eventuell nystart av valsverket. Den företagare som nu har hämtat några långtradar­lass med utrustning är verksam i en annan bransch. Förhand- lingar har förts men ingenting är underskriv­et med konkursboe­t.

Klarhet i förhandlin­garna väntas tidigast vid mitten av januari.

Nordell och Jan- Henrik Sundqvist, som svarar för el-sidan, har fått sina arbetsavta­l förlängda till slutet av februari. Inga fler än de två är kvar på jobb i valsverket­s fastighete­r där det innan konkursen jobbade cirka 180 personer.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland