Åbo Underrättelser

Illdåd har gjorts på biblioteks­bron

-

Någon har söndrat glaselemen­tet på en av ljusstolpa­rna i Biblioteks­brons broräcke. Illdådet har sannolikt inträffat under helgen.

Enligt projektche­f Jaakko Rintanen på Åbo stad vet man för tillfället inte hur allvarlig skadan är. Först efter juloch nyårshelge­n har man möjlighet att undersöka skadan närmare.

Klart är i alla fall att reparation­erna skjuts fram till våren eftersom det förutsätts att vädret är varmt. Materialet är sådant att temperatur­en måste vara minst 15 grader innan det går att reparera bron, säger Rintanen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland