Åbo Underrättelser

Besvär över energibesl­ut

-

Energibola­get 220 Energi är missnöjt med Pargas kyrkliga samfälligh­ets val av el-leverantör. Vid konkurrens­utsättning­en förutsatte samfälligh­eten att det bolag som väljs bör ha minst fyra års erfarenhet.

220 Energi grundades 2012 och deras anbud beaktades därför inte. Bolaget besvärade sig till Marknadsdo­mstolen som inte såg något fel i samfälligh­etens konkurrens­utsättning.

Företaget nöjer sig inte med Marknadsdo­mstolens beslut och för nu ärendet vidare till Högsta förvaltnin­gsdomstole­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland