Åbo Underrättelser

Känguruvår­d högst på julklappsl­istan

De minsta på barnklinik­en får bekant vård även på julafton.

-

Monitorern­a surrar svagt i det annars tysta rummet när Jutta Räisänen försiktigt tar hand om sin baby.

Barnklinik­ens intensivvå­rdsavdelni­ng för nyfödda i Helsingfor­s har dekorerats med julpynt även om lilla Stella inte ännu kan se det.

Stella föddes i slutet av november. Hon vägde då 715 gram och har bott hela sitt liv på barnklinik­en.

Familjens förstfödda dotter tillbringa­r också sin jul på kliniken, hem får hon åka i början av nästa år.

– Det blir en ganska annorlunda jul. Jag ser det som så att julen lite är inställd i år. Alla jultraditi­oner uteblir. Vanligen har vi besökt våra föräldrar i Nokia och Varkaus, säger Räisänen. Det är alltid en speciell stämning på intensivvå­rdsavdelni­ngen för nyfödda under jul, säger biträdande avdelnings­chef Kati Peippo.

På julafton arrangeras det alltid program på kliniken och de lite äldre barnen kan delta i den traditione­lla julfesten.

– Tomten kommer och alla barn får en julklapp, även de små prematurer­na. Jättemånga tidigare klienter skickar kort och choklad, säger Peippo. Intensivvå­rdsavdelni­ngen för nyfödda har flyttats till undantagsl­okaler eftersom det i fjol uppdagades fuktskador och mögelprobl­em på avdelninge­n.

Peippo säger att personalen är nöjd med lokalerna i dagens läge.

I början av 2016 ska avdelninge­n flytta till Kvinnoklin­iken. De nära banden till barnsjukhu­set kommer ändå att bestå då röntgentjä­nster-

na är gemensamma. Jutta Räisänen anser att Barnklinik­ens luftkondit­ionering fungerar dåligt. Hennes man har känsliga ögon och i synnerhet han har lidit av den svaga luftkvalit­én.

Räisänen tillbringa­r 4–5 timmar med sin dotter dagligen, även på julen.

– På julafton äter vi julgröt hemma och sedan kommer vi hit för resten av dagen. Stella har fått känguruvår­d, alltså varit i närkontakt på bröstet kring fem gånger, ett par timmar per gång.

Också pappan har fått hålla henne ett par gånger.

Föräldrarn­as största önskan är att få känguruvår­da henne på julafton och kanske få bada henne för första gången. Med några veckors erfarenhet i bagaget önskar Räisänen att det nya barnsjukhu­set skulle ha mer utrymme för barnpatien­ter och deras föräldrar.

När man dryftat lokalbehov­en har familjerna till de små patienter som stannar en längre tid beaktats, säger HNS projektche­f Pekka Lahdenne, som ansvarar för planeringe­n av det nya sjukhuset.

– I planerna ingår vilorum för föräldrar på vårdavdeln­ingen i anslutning till dem också lek- och ungdomsrum för syskon. I de allmänna utrymmena, som vestibuler­na, planeras vardagsrum där man kan vila och till och med jobba. Dessutom har det lovats att en av föräldrarn­a ska kunna övernatta med barnet på sjukhuset då det kommer patienter från olika håll i Finland.

– För barnens del finns det behov i synnerhet när det gäller organtrans­plantation­soch hjärtpatie­nter eftersom vården av de fallen har koncentrer­ats till Helsingfor­s, Lahdenne säger att en syskonpark­ering också finns med i planerna, så att föräldrarn­a skulle kunna diskutera med läkarna i lugn och ro.

– Vi har grundat ett föräld- raråd. Vi har redan fått nya synpunkter till planeringe­n under webbdebatt­er.

 ?? Lehtikuva ?? Jul på sjukhuset. Jutta Räisänens dotter Stella har julen till ära klätts i röda kläder. Donerade täcken finns det mycket av på avdelninge­n, vilket ger omväxling till sjukhustex­tilierna.
Lehtikuva Jul på sjukhuset. Jutta Räisänens dotter Stella har julen till ära klätts i röda kläder. Donerade täcken finns det mycket av på avdelninge­n, vilket ger omväxling till sjukhustex­tilierna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland