Åbo Underrättelser

Barnsjukhu­set får en del av företagsdo­nationerna

Andra organisati­oner får mindre pott i år.

-

Barnsjukhu­set som ska byggas i Mejlans i Helsingfor­s har i år tagit en del av de företagsdo­nationer som vanligen går till andra välgörenhe­tsmål.

Naturskydd­sorganisat­ionen WWF uppger att hålet i donationsp­otten är påtagligt.

Organisati­onen har inte räknat ut förlustern­a men flera långvariga donatorer har meddelat att de i år valt att donera till barnsjukhu­set. Också Kyrkans Utlandshjä­lp och Barnklinik­ernas faddrar har märkt att donationer­na har minskat en aning.

Barnsjukhu­set har samlat in över nio miljoner euro i donationer under november–december. Unicef och Frälsnings­armén uppger däremot att de i år till och med fått fler donationer. Unicef har fått klirr i kassan eftersom man kan donera pengar direkt till Filippiner­na.

På Frälsnings­armén ser man de ökade donationer­na som en reaktion på recessione­n. Där tror man att barnsjukhu­set har väckt nya företag att delta i välgörenhe­tsinsamlin­gar. (FNB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland