Åbo Underrättelser

Pappa hade ”mörk stund” – strypte spädbarn

-

Esbo tingsrätt vill att en man som försökte strypa sin baby i flera minuter i augusti ska genomgå en rättspsyki­atrisk undersökni­ng.

Åklagaren kräver straff för bland annat mordförsök.

Enligt läkaren fick det två månader gamla spädbarnet en allvarlig hjärnskada. Utan intensivvå­rd hade barnet dött.

Rätten anser att det inte finns några misstankar om att någon annan än fadern begått brottet och tar noggrannar­e ställning till brottets art efter att mannens mentala tillstånd har klarnat upp.

Mannen förnekar anklagelse­n. Han var på tumanhand med barnet i sina föräldrars bostad. Själv säger han att han inte ens lyft upp barnet ur barnvagnen, men rätten ansåg inte berättelse­n trovärdig. Under förundersö­kningen berättade den misstänkte att han hade haft en ”mörk stund”.

MTV3 rapportera­de om rättens mellandom.(FNB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland