Åbo Underrättelser

Sex skadades i frontalkro­ck i Nyslott

-

Sex personer skadades i en frontalkro­ck på riksväg 71 i Nyslott på måndagskvä­llen. De mest allvarligt skadade är en 10-årig pojke och en kvinna. Båda bilarna hade tre passagerar­e.

Olyckan ägde rum kring 20 kilometer från Kerimäki mot Joensuu. Den ryskregist­rerade bilen från Joensuuhål­let gled över på filen för mötande trafik. Enligt räddningsv­erket var vägen isig på olycksplat­sen.

I övrigt har jultrafike­n löpt relativt lugnt. (FNB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland