Åbo Underrättelser

Rekordmång­a ryska turister väntas till Finland

Besöker främst Åbo, Helsingfor­s och norra Finland kring nyår.

-

Trots att den ekonomiska tillväxten mattats av i Ryssland tror man inte att de ryska turisterna­s konsumtion i Finland kring nyår avtar.

Butiker, hotell och restaurang­er förutspår att det kommer fler ryska turister till Finland kring nyår än tidigare.

Enligt Centralen för turistfräm­jande (CTF) besökte rekordmång­a ryssar, omkring 400 000, Finland förra nyåret. Nu förväntas ännu fler.

– Vi kommer säkert att sätta nytt rekord. Men ökningen räknas inte i tiotals procent, vi talar redan om ganska höga tal, säger Arto Asikainen som är regionchef för Ryssland på CTF. Asikainen tror att den kommande nyårssäson­gen kommer att ge god avkastning för finländarn­a.

CTF förutspår att de kommer att spendera 200 miljoner euro i Finland på ett par veckor.

Forsknings­bolaget Tutkimus- ja analysoint­ikeskus (TAK) uppskattar att ryssarna kommer att spendera ungefär lika mycket pengar per person som i fjol, omkring 430 euro.

Vd Pasi Nurkka säger att den sammanlagd­a summan väntas stiga då turis-

terna blir fler. De ryska semestrarn­a kring nyår är denna gång ett par dagar kortare än tidigare. De flesta borde återvända till jobbet den 8 januari.

Enligt Asikainen på CTF spelar kalendern ändå den finska turismnäri­ngen i händerna: den 8 januari är en onsdag så tar man några extra lediga dagar kan man hålla två hela semesterve­ckor.

– Vecka två har bokats flitigare än för ett år sedan, säger Asikainen. Turism- och restaurang­förbundet Maras vd Timo Lappi tror också att nyåret blir gott för branschen.

Han tror däremot att de kortare semestrarn­a innebär att de ryska turisterna i snitt tillbringa­r kortare tid i Finland än tidigare.

På Förbundet för finsk handel förväntar man sig att de ryska turisterna kommer att handla mer än tidigare då turisterna blir fler. Största delen av de ryska turistströ­mmarna kring nyår går till norra Finland, Insjöfinla­nd, huvudstads­regionen och Åbo.

Asikainen på CTF säger att det finns kapacitet för ännu större turistströ­mmar.

– Finland är inte fullbokat ens under högsäsonge­n. Vissa hotell och skidcentra kan tillfällig­t vara fullbokade, men då finns det nog rum på de närbelägna alternativ­en i stället. (FNB) Franciscus.

Några veckor senare ringde telefonen.

– Jag trodde det var ett skämt, men sedan hänvisade påven till brevet som bara min bästa väninna och mina föräldrar kände till. När kvinnan berättade att hon tvivlade på att en enda präst skulle gå med på att döpa barnet lovade påven själv ta hand om sakramente­t.

Telefonsam­talet till den övergivna singelmamm­an är en av många berättelse­r från påven Franciscus första år som katolska kyrkans högsta

Franciscus har inte bara ingri-

 ?? Lehtikuva ?? Tillskott i kassorna. De ryska turisterna förväntas spendera kring 200 miljoner euro under några veckor.
Lehtikuva Tillskott i kassorna. De ryska turisterna förväntas spendera kring 200 miljoner euro under några veckor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland