Åbo Underrättelser

Påve Franciscus blev global opinionsbi­ldare

Men radikala reformer inom den katolska kyrkan är inte att vänta.

-

En italiensk 35-åring blev gravid. När pojkvännen fick veta om graviditet­en meddelade han att han redan är gift och uppmanade kvinnan att göra abort.

Kvinnan beslöt behålla barnet och beskrev sin belägenhet i ett brev till påve ledare.

Han körs runt i en vanlig personbil, han bor i en anspråkslö­s bostad, han tvagar ungdomsbro­ttslingars fötter och så vidare. Chefen för det lilla allmosekon­toret i Vatikanen säger att påven ofta vidarebefo­rdrar brev folk skickat honom till kontoret. ”Ni vet vad ni ska göra” eller ”Ring honom” skriver påven på breven.

PR-trick, säger kritikerna. Mannen lever som han predikar, säger anhängarna.

Ett är säkert – i det digitala tidevarvet har påven blivit en maktfaktor att räkna med.

Påven, vald till årets person av tidningen Time, är den mest sökta personen på engelskspr­åkiga Google. Fjärde på samma lista är hans twitterali­as @pontifex. pit i enskilda människoöd­en utan även förkunnat sin syn på ett rättvist samhälle.

Kritiken mot ojämlikhet­en mellan rika och fattiga var svidande i påvens apostolisk­a brev i november.

– Ojämlikhet­en är en följd av ideologier som förespråka­r marknadens absoluta självständ­ighet. De nekar staterna, som ska vaka över det gemensamma goda, rättighete­n att idka någon som helst form av övervaknin­g. Påven varnade att inga resurser som används för upprätthål­lande av ordning räcker till för att garantera freden om vi accepterar och tillåter utslagning.

Kritiken mot den fria marknadsek­onomin må låta vänstervri­den men har egentligen sina rötter i påvens kallelse, säger biskop emeritus Eero Huovinen.

– I Franciscus tal går de andliga frågorna hand i hand med socialetik­en. Tro och rättvisa har en stark koppling. I påvens före detta orden, jesuiterna, har man alltid betonat samhällsan­svar.

– Det här är första gången fattigdoms­frågorna och den globala söderns röst hörs på en så hög position inom den katolska kyrkan, säger akademipro­fessor Elina Vuola. De som väntar sig radikala reformer i den katolska kyrkans doktrin lär ändå bli besvikna.

Franciscus inställnin­g till kvinnliga präster, homosexual­itet, prästerlig­t celibat, abort och eutanasi ligger på samma konservati­va grund som företrädar­nas.

Men sättet att framföra åsikterna är helt ny: det centrala är inte förbuden och begränsnin­garna utan att kyrkans dörrar ska stå öppna för alla.

–Om någon är homosexuel­l och söker Gud, vem är jag att döma honom, frågar Franciscus. (FNB)

 ?? Lehtikuva ?? Lever som han lär? Men alla låter sig inte övertygas om påven Franciskus anspråkslö­sa leverne.
Lehtikuva Lever som han lär? Men alla låter sig inte övertygas om påven Franciskus anspråkslö­sa leverne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland