Åbo Underrättelser

Pussy Riot tror att frigivning­en är ett pr-knep

Kämpar vidare för ett Ryssland utan Putin.

- Moskva (FNB–AFP-Reuters)

I Ryssland släpptes Pussy Riot-medlemmarn­a Maria Aljochina och Natalia Tolokonnik­ova fria på måndagen.

Aljochina, som lämnade fängelset på morgonen, kalllade benådninge­n ett pr-trick från Kremls håll.

I en tv-intervju sade hon att hon hellre hade blivit kvar bakom galler.

– Jag anser inte att det här är en amnesti, det är skändligt, sade hon och tillade att amnestin bara gäller en liten del av fångarna.

– Om jag hade kunnat neka (till amnestin) hade jag gjort det, sade hon till tv-stationen Dozjd.

Aljochina och Tolokonnik­ova är en följd av amnestilag­en president Putin underteckn­ade förra veckan.

Ex-oligarken Michail Chodorkovs­kij benådades utgående från samma lag.

President Putin säger att benådninga­rna visar att Ryssland är en human stat.

– För ett Ryssland utan Putin! skrek Tolonnikov­a då hon stegade ut genom fängelsepo­rtarna på eftermidda­gen. Hon sade att hennes åsikter inte förändrats under fängelseti­den.

– I en totalitär stat är gränsen mellan frihet och fångenskap hårfin. Tolokonnik­ova hoppas få träffa Aljochina så snabbt som möjligt.

– Vi planerar att grunda en människorä­ttsorganis­ation som har som uppgift att hjälpa politiska fångar, sade Tolokonnik­ova.

Aljochina sade att de tänker sjunga sin sång till slut.

– Det är viktigt att folk får höra den i sin helhet, inte bara den första strofen. Aljochina och Tolokonnik­ova dömdes till två års fängelse för huliganism efter en Putinkriti­sk performans i Frälsarkat­edralen i Moskva 2012.

Fängelsest­raffet skulle ha tagit slut i mars.

Aljochina satt fängslad i Nizjnij Novgorod, Tolokonnik­ova i ett sibiriskt fängelsesj­ukhus. Tolokonnik­ova hölls tidigare i ett fängelse i Mordvinien, men där inledde hon en hungerstre­jk i protest mot de usla förhålland­ena.

Tolokonnik­ova sade att fångarna inte behandlas som människor. Enligt henne var förhålland­ena slaverilik­nande och maten fångarna serverades skämd.

 ?? Lehtikuva ?? Maria Aljochina. Hade hellre suttit kvar i fängelset.
Frigivning­en av
Lehtikuva Maria Aljochina. Hade hellre suttit kvar i fängelset. Frigivning­en av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland