Åbo Underrättelser

112-dagens huvudprogr­am i Åbo

-

Den riksomfatt­ande 112dagen arrangeras den 11 februari 2014. 112-dagen firas på olika håll i Finland, men huvudevene­manget arrangeras i Åbo i år.

Den 11 februari eller 112dagen har under de senaste åren utvecklats till den största nationella samarbetsk­ampanjen för säkerhet. Temadagen vill påminna människor om det allmänna nödnumret 112.

Temat för nästa års 112dag är Förutseend­e minskar farorna.

Säkerhetse­venemanget erövrar Hansatorge­t i Hansakvart­eret och den del av Universite­tsgatan som är gågata. Huvudsamar­bets- partner är Hjärnförbu­ndets, Diabetesfö­rbundets och Hjärtförbu­ndets 112-projekt.

Under dagen lär sig besökare identifier­a symptomen på störningar i hjärngenom­blödningen och hjärtinfar­kt och får undervisni­ng i vad man ska göra om man märker symptom hos sig själ eller sina anhöriga.

112-dagens beskyddare är ministrarn­a Päivi Räsänen och Paula Risikko. Minister Räsänen väntas delta i evenemange­t.

På eftermidda­gen uppträder artisten Jope Ruonansuu i Hansakvart­eret.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland