Åbo Underrättelser

Spåren efter julen

- Björn Vikström

Det är nästan omöjligt att lyckas dammsuga upp alla granbarr efter att julgranen har slängts ut. Hur noga man än försöker, blir det alltid barr kvar vid trösklar, i trappor och i tamburen.

Ännu flera månader senare kan man hitta dessa små gröna spår av julen; ibland fastnar de i strumporna och sticker oväntat till, ibland upptäcker man dem på de mest oväntade ställen i hemmet. Lämnar julen några andra synliga spår efter sig? Julmaten är uppäten efter några dagar, och vi återgår snart till rutinerna vid köksbordet. Julprydnad­erna plockas ner vid trettondag eller senast vid tjugondag Knut, men de gåvor som vi har gett varandra finns naturligtv­is kvar. Böcker blir lästa och placeras sedan i hyllorna. De mjuka paketen försvinner in i klädskåpen, medan leksakerna och TV-spelen utökar valmöjligh­eterna i barnkammar­en och spelkonsol­en. Men är det allt som julen lämnar efter sig? Blir det ingenting mer kvar av den helg som många har väntat på och förberett sig för så grundligt? Hur är det med julevangel­iets budskap om fred och frid på jorden, om hopp och framtidstr­o i en hård och mörk värld? Barnet i stallet föddes inte för att bli ihågkommen bara ett par dagar om året. Det handlar om någonting mycket mer. ”Sydämeeni joulun teen” heter det i en finskspråk­ig julsång. Julen behöver födas också i våra hjärtan. Födas i form av en förändrad livsinstäl­lning. Födas i form av en större frimodighe­t att leva ut tron, hoppet och kärleken i vår vardag både på jobbet och i hemmet. Jesus kom för att ställa saker och ting på ända. Han lyfte fram de små och svaga i samhället. Han upprättade de modfällda, förmedlade förlåtelse åt dem som misslyckat­s och visade att alla är föremål för Guds kärlek och för kallelsen till Guds rike. De exempel som Jesus gav oss kan vi försöka förverklig­a på vårt eget sätt i samspelet med de människor vi har omkring oss, både på nära håll och ute i världen. Därför tycker jag det är alldeles på sin plats att granbarren påminner om sin existens även efter julen. T.o.m. om de sticker till i foten! Med önskan om en julhelg där vi öppnar våra hjärtan och våra hem både för Gud och för våra medmännisk­or!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland