Åbo Underrättelser

Shakespear­e’s Globe Theatre gästar ÅST i maj

-

Lördagen den 10 maj får Åbo svenska teater, som enda teater i Finland, besök av Shakespear­e’s Globe Theatre från London. Teatern turnerar med ”Hamlet” med anledning av att det gått 450 sedan Shakespear­es födelse.

”Hamlet” spelas två gånger: klockan 14 och klockan 19. Till den första föreställn­ingen bjuder Svenska kulturfond­en in finlandssv­enska skådespela­re och teaterarbe­tare. Det ordnas en diskussion om teater med representa­nter för den gästande teatern.

Gästspelet är samtidigt en del av ÅST:s 175-årsjubileu­m.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland