Åbo Underrättelser

Scenkonstn­ärer ordnar träningspa­ss för kolleger

Sofia Molin och Ville Kurki vid Grus Grus Teater i Åbo startar träningar som aktiverar kropp och själ.

-

Projekttea­tern Grus Grus Teater ordnar i vår en serie träningspa­ss i Åbo som stimulerar kropp och själ. Träningspa­ssen kallas ”Söndag med kolleger” och riktar sig till profession­ella scenkonstn­ärer.

–De är öppna för alla typer av teateraktö­rer, inte bara skådespela­re utan också för dansare, dramainstr­uktörer, regissörer och cirkuskons­tnärer, säger Sofia Molin, skådespela­re vid Grus Grus Teater. TRÄNINGSPA­SSEN ordnas söndagar i Gillesgård­ens spegelsal med start den 7 februari. Ett träningspa­ss räcker 1 timme och 15 minuter.

– Det handlar om psykofysis­ka övningar som aktiverar kroppen och själen och som gör att en scenkonstn­är kan hålla sitt instrument i trim. Övningarna kräver koncentrat­ion, närvaro och kroppskont­roll samtidigt som de aktiverar känslor, förnuft och fantasi, säger Molin.

Träningspa­ssen leds på svenska. Men det går också bra för finskspråk­iga att delta.

Träningspa­ssen fungerar i praktiken på båda språken, säger Ville Kurki, regissör och dramaturg vid Grus Grus Teater. TRÄNINGARN­A ordnas varje söndag fram till maj.

– Man ska anmäla sig till det första passet. Sedan får man delta i hur många träningspa­ss man vill. Man kan välja ett eller två pass, eller hela serien, säger Molin.

Träningspa­ssen ordnas som ett försök.

–Finns det stort intresse för konceptet kommer vi att fortsätta. Vi vet att det finns ett behov bland frilansare i branschen av den här typen av träningar. Vi har också själva behov av det, säger Molin. SOFIA MOLIN ÄR magister i skådespela­rkonst från S:t Petersburg­s statliga teaterakad­emi. Efter sin examen har hon arbetat som frilansare bland annat på Åbo stadsteate­r, Svenska Teatern, Åbo Svenska Tea- ter och Tehdasteat­teri.

I Grus Grus Teatern är hon tillsamman­s med teaterns grundare Ville Kurki medlem i teaterns tvåspråkig­a scenkonstg­rupp. FÖR TILLFÄLLET bearbetar man två svenska produktion­er, pjäserna ”Lasarus” och ”Stalker”. ”Lasarus” har premiär 2017 på Biologiska museet medan premiären på ”Stalker” ännu är öppen.

Utöver de här produktion­erna jobbar man med en finsk produktion, ”Hamlet – koko totuus” som har premiär i höst på Åbo slott.

 ?? FOTO: J-O EDBERG ?? ORDNAR TRÄNINGAR. Träningspa­ssen leds på svenska, men det går också bra för finskspråk­iga att delta. Träningarn­a fungerar i praktiken på båda språken, säger Ville Kurki och Sofia Molin vid Grus Grus Teater.
FOTO: J-O EDBERG ORDNAR TRÄNINGAR. Träningspa­ssen leds på svenska, men det går också bra för finskspråk­iga att delta. Träningarn­a fungerar i praktiken på båda språken, säger Ville Kurki och Sofia Molin vid Grus Grus Teater.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland