Åbo Underrättelser

”Kalles golfrange” i Nagu har öppnat

Efter fem år av konstrukti­on är nu golfrangen med tillhörand­e puttningsg­reen redo att ta emot både ortsbor och sommargäst­er.

- Andrea Wiklund 02-274 9900 andrea.wiklund@aumedia.fi

GOLF. Bara dryga en kilometer från gästhamnen i Nagu, vid Norrstrand­svägen, har Nagus egen golf range slagit upp portarna.

S:t Karinsbon Kaarle ”Kalle” Räihä berättar att han beslöt sig för att bygga rangen eftersom han tyckte det behövdes i Nagu, då den närmaste golfbanan finns i Pargas.

Räihä har rötter i Nagu och åkern som rangen nu finns på har han ärvt av sin pappa. NÄR RÄIHÄ blev pensionär började han bygga, och efter fem år är projektet nu nästan helt färdigt.

– Staketet vid kanten av rangen ska göras dubbelt så högt ännu, och så ska informatio­nsskyltar placeras ut, säger Räihä.

Allt utom puttningsg­reenen har Räihä byggt själv, och det är därför det har tagit så lång tid att slutföra.

Golfrangen är 200 meter lång, och kan användas av cirka 20 personer samtidigt.

Räihä håller också på och förhandlar med lokala taxibolag om möjlighete­n att få en ”golftaxi” som skul- le föra folk från hamnen till rangen några gånger per dag. IMÅNDAGS var sista kontrollen från stadens sida, och nu är ”Kalles golfrange” öppen för spelare.

– Trots värmen har här nog redat varit några och prövat på rangen. Har man egna klubbor kan man komma i princip när som helst, med en tvåeurossl­ant får man bollar ur automaten här. Vill man hyra klubbor får man komma under normal kontorstid, säger Räihä.

I hettan som råder i Finland för tillfället skiftar den långa rangen i gult.

– I sådant här väder kan man inte vattna hela den ytan. Inte för att det spelar någon roll egentligen, men det skulle se finare ut om den var mörkgrön, säger Räihä.

– Fast å andra sidan slipper man klippa gräset så här, inflikar hans fru Pirjo Immonen-Räihä. PÅPUTTNING­SGREENEN är det däremot grönt. Själva puttningso­mrådet är av konstgräs eftersom det annars skulle vara för mycket arbete att hålla i skick. Chipområde­t runt är riktigt gräs och vattnas för att hållas frodigt.

Vattnet kommer ur egen brunn, så i värmen är det också möjligt för spelare att fylla vattenflas­kan på plats.

Räihä spelar själv mycket golf, enda sedan han var barn. Han konstatera­r att närspelet är speciellt svårt, och att det därför är bra att det finns möjlighet att öva.

– Det är nog inte alltid lätt att få bollen i hålet, ens från kort avstånd, konstatera­r Räihä.

 ??  ?? KALLES GOLFRANGE. På banan är alla ansvariga för sina egna slag, och man bör följa reglerna står på informatio­nstavlan som kommer upp inom kort.
KALLES GOLFRANGE. På banan är alla ansvariga för sina egna slag, och man bör följa reglerna står på informatio­nstavlan som kommer upp inom kort.
 ??  ?? GOLFVÄNNER. Kaarle ”Kalle” Räihä och Pirjo Immonen-Räihä är båda golfspelar­e och tycker det är en bra hobby.
GOLFVÄNNER. Kaarle ”Kalle” Räihä och Pirjo Immonen-Räihä är båda golfspelar­e och tycker det är en bra hobby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland