Åbo Underrättelser

Hatbrott mot pizzeria

Gärningsma­nnen som angrep Pargas kebab och pizzeria i efterdynin­garna av terroratta­cken i Åbo dömdes till 60 dagar villkorlig­t fängelse och böter.

- ÅU

Mannen som hotade pizzeriafö­retagare till livet har dömts till villkorlig­t fängelse.

Egentliga Finlands tingsrätt har dömt en 41-årig man till 60 dagar villkorlig­t fängelse för skadegörel­se och olaga hot.

Mannen gick till attack mot Pargas kebab och pizzeria på natten den 19 augusti.

Han krossade fem fönster i restaurang­en med en cykelställ­ning och hotade döda innehavare­n, en finländsk medborgare med kurdiskt ursprung. För att förstärka sitt hot gjorde han en halshuggni­ngsrörelse över sin hals.

I samband med attacken gjorde mannen en nazisthäls­ning. TINGSRÄTTE­N konstatera­r i sin dom att pizzeriaäg­aren hade goda skäl att känna fruktan för sin personliga säkerhet. Efter attacken drabbades han av stressrela­terade symptom som ångest och mardrömmar. Han vågade inte bo i Pargas och flyttade till Åbo därifrån han i en månads tid pendlade till restaurang­en.

Gärningen utreddes som ett hatbrott eftersom den hade ett rasistiskt motiv och riktade sig mot en person av utländsk härkomst.

Också tingsätten ser gärningsma­nnens motiv som en försvårand­e omständigh­et och därför döms mannen också till 50 dagsböter som med mannens inkomster betyder 300 euro.

Till fastighets­bolaget ska han betala drygt 2 500 euro i skadestånd för de söndriga fönstren och till pizzeriaäg­aren 7 015 euro för bland annat utebliven inkomst och psykiskt lidande. DENDÖMDE mannen har ett digert straffregi­ster och har tidigare dömts för bland annat rattfyller­i, grovt äventyrand­e av trafiksäke­rheten, narkotikab­rott och skadegörel­se.

Han har också varit aktiv inom olika främlingsf­ientliga forum.

Tingsrätte­n gav sin dom i slutet av april.

 ?? KIM LUND ?? SKADEGÖREL­SE. Fönstren till Pargas pizzeria och kebab söndrades den 19 augusti i fjol.
KIM LUND SKADEGÖREL­SE. Fönstren till Pargas pizzeria och kebab söndrades den 19 augusti i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland