Åbo Underrättelser

Alger är farligare än du tror

-

Blågrönalg­er är bakterier som egentligen heter cyanobakte­rier. Bland de vanligaste arterna finns Nodularia, som innehåller ett levertoxin och är oftast giftigt.

Vid hudkontakt kan giftet orsaka hudexem, ögon-irritation och irritation på läpparna. Om man bara andas in giftet kan man få flunsa-liknande symptom. Sväljer man alger finns det risk för illamående och diarré. Symptomen uppstår vanligtvis inom några timmar. Även när de synliga algerna har försvunnit från vattnet finns de giftiga ämnena kvar i vattnet i flera dagar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland