Åbo Underrättelser

Miss­tänkt gär­nings­man häk­tad för dråp­för­sök

Po­li­sen grep man­nen på bar gär­ning då han miss­hand­la­de off­ret i en lä­gen­het på Kas­kis­ga­tan i Åbo.

- ÅU

Egent­li­ga Fin­lands tings­rätt har häk­tat en man i 40-års­ål­dern miss­tänkt för dråp­för­sök.

Det var nat­ten till ons­da­gen som po­li­sen lar­ma­des till en hög­hus­lä­gen­het på Kas­kis­ga­tan där gran­nar­na ha­de hört rop på hjälp.

När po­li­sen an­län­de till lä­gen­he­ten var man­nen i full färd att miss­hand­la off­ret, en man i 55-års ål­dern. Man­nen fick all­var­li­ga, men in­te livs­ho­tan­de ska­dor.

Po­li­sen be­rät­tar in­te om nå­got va­pen el­ler till­hyg­ge an­vän­des vid miss­han­deln.

Kri­mi­nalö­ver­kom­mis­sa­rie Ja­ri Ri­i­a­li sä­ger att den miss­tänk­te gär­nings­man­nen har va­rit tyst­lå­ten i för­hö­ren och att den in­for­ma­tion man har ba­se­rar sig på off­rets be­rät­tel­se.

Mo­ti­vet till dråp­för­sö­ket är okänt och po­li­sen fort­sät­ter för­hö­ra de in­blan­da­de par­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland