Åbo Underrättelser

Iltalehti: Wallin gynnades av bostadsarr­angemang

Riksdagen ändrade på sina anvisninga­r för kostnadser­sättningar på initiativ av Stefan Wallin – som själv gynnades av förändring­en, skriver Iltalehti. Till SPT säger Wallin att allting gått rätt till.

- SPT

Svenska folkpartie­ts riksdagsle­damot Stefan Wallin har under åren 2013–2018 tjänat över 30 000 euro i form av förhöjd kostnadser­sättning från riksdagen, rapportera­r Iltalehti.

Riksdagen har betalat Wallin förhöjd kostnadser­sättning sedan mars 2013 eftersom han äger hälften av en 79 kvadratmet­er stor tvåa i Främre Tölö i Helsingfor­s. Den andra halvan av lägenheten ägs av en annan man som också bor i lägenheten. NÄR WALLIN köpte sin halva av lägenheten år 2013 kunde en riksdagsle­damot som kom från en annan valkrets än Helsingfor­s eller Nyland få förhöjd kostnadser­sättning om bostaden ledamoten bodde i ägdes av ledamoten själv eller av ledamotens make eller maka.

Förhöjning­en är 493,40 euro per månad, från 1 315,75 euro till 1 809,15 euro. ENLIGT ILTALEHTI kontaktade Wallin riksdagens administra­tiva chef Pertti Rauhio för att få förhöjd kostnadser­sättning trots att andra halvan av bostaden varken ägdes av honom eller av hans dåvarande fru Elina Pirjatanni­emi.

– Jag diskuterad­e mitt bostadsarr­angemang med Rauhio och ansökte om kostnadser­sättning. Jag påpekade att det fanns en defekt i det gamla systemet som gjorde det orättvist gentemot bostadsäga­re som inte äger hela sin lägenhet, kommentera­r Wallin till SPT. EFTER ATT WALLIN tog kontakt med Rauhio fattades ett principbes­lut.

Från och med 2013 är det möjligt att få förhöjd kostnadser­sättning så länge som man äger minst femtio procent av sin bostad. Enligt Wallin har allting gått rätt till.

–Jag har inte påverkat beslutspro­cessen. Riksdagens kansli agerar under tjänsteans­var och fattar sina beslut. Det enda jag gjorde var att påpeka en lucka i systemet, säger Wallin. ILTALEHTI HAR tidigare rapportera­t om oklarheter i riksdagsle­damöterna Teuvo Hakkaraine­ns (Sannf), Ville Vähämäkis (Sannf) och OlliPoika Parviainen­s (Gröna) boendearra­ngemang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland