Åbo Underrättelser

Ny full­po­äng­a­re för IFK-da­mer­na

- Mats Lund­berg Sports · Soccer

FOT­BOLL. Åbo IFK avan­ce­ra­de en pla­ce­ring och klätt­ra­de upp på fem­te plats i ta­bel­len ge­nom att på fre­da­gen spe­la ut lo­kal­kon­kur­ren­ten Turun We­i­kot ef­ter no­ter i damtvå­an. Slut­siff­ror­na i Im­pi­vaa­ra skrevs 0–3 (0–1) i kam­rat­gäng­ets fa­vör. Ali­na Leh­ti­mä­ki in­led­de mål­skyt­tet re­dan i den fjär­de mi­nu­ten. I and­ra halv­lek steg Lot­ta Sa­ha­ri­nen fram och av­gjor­de mat­chen med yt­ter­li­ga­re två mål.

ÅIFK har vun­nit tre av si­na fy­ra se­nas­te mat­cher i se­ri­en. Med 19 in­spe­la­de po­äng har ny­kom­li­gen i prak­ti­ken re­dan säk­rat se­ri­e­kon­trak­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland