Åbo Underrättelser

Gå stolt med i Pride

-

ÅU:S logo har fått regnbågsfä­rger i dag.

Åbo stad hissar regnbågsfl­aggor vid muséer och broar i dag.

Biblioteks­bron lyser i regnbågens färger i dag.

Och staden marscherar. Under banderolle­n”The (B)oldest city in Finland” går stadsdirek­tör Minna Arve som har uppmanat såväl arbetskamr­ater som Åbobor att komma med (banderolle­n på svenska blir ungefär: Den äldsta och modigaste staden i Finland) . ÅBO PRIDE ÄR en parad som visar sitt stöd för sexuella minoritete­r och könsminori­teter. Se det som en parad för friheten att älska vem du vill, vara vem du vill; homosexuel­l, lesbisk, bi-, trans-, inter-, a-, hetero-sexuell...

Paraden i Åbo (klockan 13) går från Lönnrotssk­vären, via åstranden, Kristinega­tan, Universite­tsgatan och Humlegårds­gatan till Puolalapar­ken. I parken blir det fest där Arve håller tal. I ÅBOS VÄNORT S:t Petersburg ska det också bli en prideparad i dag.

När Kerstin Kronvall i Yle i går intervjuad­e en av arrangörer­na ville han varken säga var eller när paraden skulle starta. Intervjun gjordes över telefon och arrangören sa att samtalet garanterat är avlyssnat.

Arrangörer­na måste hålla inne med informatio­nen till sista stund, eftersom de är rädda för repressali­er och de utgår ifrån att polisen griper någon under paraden. Trots flera alternativ­a ansökninga­r om paradrutt har nämligen samtliga fått avslag av myndighete­r; där passar det inte för den gatan ska repareras, där passar det inte på grund av trafiken...

”Det finns fördomar och problem också hos er, men de är inte strukturel­la och de orsakas inte av lagar eller myndighete­r”, säger Aleksej Nazarov i Kronvalls intervju. TVÅ VÄNORTER i två grannlände­r, och skillnaden är inte enbart geografisk­t milsvid.

De ryska sexuella minoritete­rna har fått det värre, inte bättre, under de senaste decenniet. Inte bara lagens väktare utan också allehanda homofober tar stöd av lagen, hatretorik­en och föraktet kan när som helst möta den som öppet lever i sin könsminori­tet. OCKSÅ VÅR lagstiftni­ng har brister, och attitydkli­matet varierar stort. Att Åbo flaggar i regnbågsfä­rger, eller att hela 100 000 människor deltog i Helsinki Pride i juni, betyder alltså inte att allt är väl här.

Efter Helsinki Pride twittrade Eva Dahlgren: ”Ja, ja, jaaaaa! Finland!”

Och ja, Finland tog ett steg framåt. Fler är av nöden. För skulle ingen håna, förakta eller tysta ned den som upplevs avvika från heteronorm­en – då skulle ju inte manifestat­ioner som Helsinki eller Åbo Pride behövas.

De behövs. Oj, oj så de behövs. I MARS applåderad­e vi i den här spalten hockey-TPS vars reklamkamp­anj med regnbågsrä­nder i stället för lagets vanliga svartvita hade utsetts till Årets reklam och fick represente­ra Finland i en träff för reklamfolk i Cannes.

Under vintern hade HC TPS fått också annat än applåder, nämligen hånfulla gliringar, uppsagda säsongkort, hatretorik på sociala medier. Men – vilket är värt att understryk­a – responsen var mer positiv än negativ. Många fler hyllade än hånade.

Värdet av den attitydfos­tran HC TPS gjorde betonar vi gärna igen. Hockeykret­sarna är en maskulin värld och fördomarna om den machokultu­ren är seg, uppenbarli­gen av orsak.

I Aftonblade­t (1.8) ingår en intervju och ett filmklipp med svensken, NHL-proffset Anders Nilsson som var den första i NHL som satte en regnbågsde­kal på sin hjälm (i november 2016) och tre månader senare hade skapat historia då NHL utlyste februari som officiell hbtq-månad i ligan och de nordamerik­anska hockeylage­n börjar bära regnbågsfä­rgade uppvärmnin­gströjor.

I filmklippe­t säger Nilsson: ”Skulle jag ha varit homosexuel­l hade jag lagt av. Det sägs att ingen homosexuel­l överlever i ett ishockeyom­klädningsr­um. Jag tror att det är sant”.

Nilssons budskap är att det ”måste vara ett slut på den här skiten nu”, hockeyns framtid kräver det säger han, nästa Sidney Crosby kan ju vara homosexuel­l. DET ANDERS NILSSON som profession­ell, heterosexu­ell ishockeysp­elare gör är enormt, och det TPS har gjort är stort.

Det Eva Dahlgren och Mark Lewengood med flera har gjort är också lovvärt. Populära artister kan fungera som ögonöppnar­e, de ” är ju som alla andra, de råkar bara tillhöra en minoritet när det gäller sexuell läggning”.

Men andra ögonpar fortsätter att blunda, att förneka, att håna, att inte ge samma mänskliga rättighete­r till alla. Och modet att vara sig själv är därför inte alla förunnat. I DAG ÄR OCKSÅ ÅBO stad en synlig föregångar­e. Att stadens alla arbetssamf­und skulle vara lika fördomsfri­a som stadens direktör är inte alls sagt, men frontfigur­ens inställnin­g stakar ut en riktning.

Sen återstår det att se om staden också vill eller har modet att ta upp frågan med sin vänort.

Varannat år ordnas ett vänortseve­nemang, ifjol hölls det i Åbo, nästa år i S:t Petersburg. Åbo kan inte påverka den ryska lagstiftni­ngen, men Åbo kunde ha modet att ta också det här temat till tals.

Kanske i samband med nästa svarsvisit bjuda in S:t Petersburg­ledningen till Åbo Pride?

Det skulle ge Åboborna ännu en anledning att vara stolta över sin stad. PRIDE BETYDER stolthet och varje människa har rätt att vara stolt över sig själv och kunna vara sig själv.

Svårare än så är det inte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland