Åbo Underrättelser

Somedomsto­lar

-

Det är ett mirakel att ingen omkom i söndagens båtolycka i Nagu. En över 10 tons motorbåt träffar en mindre aluminiumb­åt i 20 knops fart så att båten pressas under kölen på en Sea Ray och kommer upp under aktern vid propellern. Tre personer skadas allvarligt.

Det sägs att när en olycka inträffar till sjöss, är det på land som man vet bäst vad som har hänt, varför det har hänt och vem som är skyldig. Nagukollis­onen bekräftar tyvärr påståendet. EFTER OLYCKAN tog det inte lång tid innan spekulatio­nerna kring orsaken till krocken var i full gång på de sociala mediernas diskussion­sforum och på mediernas webbplatse­r.

Diverse förståsigp­åare uttalade sig tvärsäkert om skuldfråga­n. Äger man en stor och dyr båt anses man per automatik vara en ansvarslös skeppare som kör med autopilote­n på utan att ha de mest elementära kunskapern­a om sjövägsreg­ler, båtliv eller sjövett. Ekonomiskt välstånd och lyxiga båtar innebär att man helst ska hålla sig på land och inte riskera sina medtrafika­nters liv tyckte många självutnäm­nda experter.

I den mest hårresande kommentare­n föreslogs att olyckan utreds som mordförsök. Ingen av skribenter­na kan känna till skepparens bakgrund eller erfarenhet­er av båtar eller båtliv. Trots det delar man ut summariska domar till höger och vänster. DEN MINDRE båten var väjningssk­yldig, men i motsats till landsvägst­rafiken har inte en båt som kommer från styrbord entydig förkörsrät­t. Vid risk för kollision till sjöss ska båda båtarna göra sitt yttersta för att undvika en krock. Den båt som har förkörsrät­t är också skyldig att ha tillräckli­g uppsikt. Därför misstänks nu båda förarna för grovt äventyrand­e av trafiksäke­rheten.

Men oberoende av skepparnas bakgrunder och kunskaper i sjövägsreg­lerna står det klart att olyckan kunde ha undvikits om besättning­en varit tillräckli­gt observant och hållit koll på omgivninge­n. Varför man inte gjorde det vet vi inte. FÖRUNDERSÖ­KNINGEN väntas bli klar inom kort och fallet går sedan vidare till åtalsprövn­ing och ärendet kommer i sinom tid upp i tingsrätte­n.

Då klarnar detaljerna i olyckan och vi får en förklaring till vad som egentligen har hänt och varför inte båtarna upptäckte varandra. Tills dess är det bäst att somedomsto­larna väntar med att ge sina domar och låter de profession­ella utredarna och rättskipar­na göra sitt jobb.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland