Åbo Underrättelser

Po­li­sen vill ha tips om Åborån

- Crime · Incidents

RÅN. Po­li­sen utre­der ett rån på Ka­ta­ra­is­vä­gen på tors­da­gen strax ef­ter kloc­kan 4. Rå­net ska ha haft fle­ra ögon­vitt­nen och po­li­sen vill nu att de som sett nå­got tar kon­takt på adres­sen: vi­h­je­et.lou­nais­su­o­mi@po­li­i­si.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland