Åbo Underrättelser

Blågrö­na al­ger vid Ispois och Ekval­la simsträn­der

-

ÅBO. Un­der fre­da­gen hittades blågrö­na al­ger vid bad­strän­der­na Ekval­la och Ispois i Åbo, med­de­lar Åbo stads mil­jö­vård.

Bad­strän­der­na S:t Ma­rie och Sa­ro ud­de granskades se­nast den 31 ju­li och Brink­halls simstrand se­nast den 30 ju­li. Vid des­sa strän­der på­träf­fa­des inga al­ger.

Här kan du föl­ja med al­glä­get vid Åbo stads simsträn­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland