Åbo Underrättelser

To­i­ja­la

- Helsinki · Helsingfors · Tampere

En fö­re det­ta stad i land­ska­pet Bir­ka­land. Har cir­ka 8000 in­vå­na­re. To­i­ja­la upp­stod kring järn­vägs­knut­punk­ten mel­lan Åbo-To­i­ja­la-ba­nan och hu­vud­ba­nan Helsing­fors-Tam­mer­fors.

To­i­ja­la stad och Vi­i­a­la kom­mun upp­hör­de den 1 ja­nu­a­ri 2007. De slogs sam­man till sta­den Ac­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland