Åbo Underrättelser

Ipeka exporterar jorden runt

Har sålt baknings- och packningsm­askiner sedan 70-talet. ”Flera småföretag kunde exportera utomlands bara de vågade försöka”.

- Annina Suominen

Ari Saarinen, Arto Rinne och Aarre Rinne möter mig en bit utanför Toijala.

Kontoret har, av en lycklig slump, just fått en ny namnskylt, skrattar de.

Företaget har verkat här sedan 1970-talet.

– När Ipeka började tillverka baknings- och packningsm­askiner hoppade de helt enkelt på den nya trenden, att bakandet skulle industrial­iseras och bli effektivar­e, berättar Ari Saarinen.

I början tillverkad­e Ipeka även maskiner för läkemedels­industrin, men den affärsverk­samheten lades ner och företaget valde att satsa på sin nuvarande nisch helt och hållet. I DAG SÄLJER IPEKA sina maskiner till 43 olika länder, men även en hel del inrikes.

Största delen av de länder företaget exporterar till är europeiska, men Asien, Sydamerika och Marocko i Afrika finns också med.

Nyligen har man sålt en maskin till Mongoliet.

– De flesta i Mongoliet bor i huvudstade­n Ulan Bator och där finns två stora bagerier som kontroller­ar 80– 90 procent av marknaden. Det är en bra möjlighet för oss då en stor aktör köper något av oss; de mindre företagen följer ofta efter senare, berättar Aarre Rinne. DETHELA började med att en fransk bagare på besök i Mongoliet såg en video av en av Ipekas maskiner och kontaktade företaget.

– Mongolerna kombinerad­e sedan resan hit med ett besök till en brott- ningstävli­ng i Tammerfors. Mongolisk wrestling är populärt i deras land, säger Aarre Rinne. IPEKA HAR ingen budget för marknadsfö­ring, men Aarre Rinne berät- tar att de satsar på att synas på nätet.

Han har själv alltid varit intressera­d av video och fotografer­ing.

– Youtube är en viktig kanal, där lägger vi upp videor som visar hur våra maskiner fungerar. Facebook och Instagram är vi också synliga på. Desto mera material som kunderna hittar om oss på nätet, desto mera trovärdiga framstår vi som. Förtroende är något konkret som krävs; kunden ska lita på oss till hundra procent.

Av en slump har Aarre Rinne en lettisk kompis som kunde göra en 3Dbild av en av företagets maskiner. Den har företaget haft stor nytta av. AARRERINNE tror att allt flera små finska företag kunde lyckas med utlandsexp­ort bara de vågade försöka.

– Det kostar förstås att frakta utomlands, men inte är det så svårt att komma i gång. Om produkten är bra är det fullt möjligt. FÖRETAGET SATSAR i dag mest på sina maskiner för automatisk brödskivni­ng och för automatisk produktför­packning.

De har en omsättning på cirka två miljoner och har gjort vinst varje år sedan 2013.

 ??  ??
 ??  ?? NÄTET REGERAR. Sociala medier och den egna hemsidan är viktiga för Ipeka. En 3D-bild av en maskin samt videor som visar hur maskinerna fungerar är sådant som kunderna gillar att se.
NÄTET REGERAR. Sociala medier och den egna hemsidan är viktiga för Ipeka. En 3D-bild av en maskin samt videor som visar hur maskinerna fungerar är sådant som kunderna gillar att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland