Åbo Underrättelser

Rykande glass gör folk nyfikna

Har du undrat vad tricket bakom de rykande glassporti­onerna som serveras vid åstranden är?

- Klara Fält

Utanför Aboa Vetus & Ars Nova står en charmig Citroen Camionette parkerad över sommaren.

Bilen är restaurera­d och fungerar numera som glassbilen Ånni. Glassporti­onerna som säljs i Ånni är aningen speciella.

– Vi använder torris för att få till rykande portioner, berättar glassförsä­ljaren Satu Hukka, medan hon fixar ihop en portion för att demonstrer­a hur det går till. TORRISEN ÄR kring 70 minusgrade­r.

Då Hukka gör upp en portion lägger hon först lite av torrisen i en kopp varefter hon lägger på kokande vatten.

– Temperatur­skillnaden gör att det börjar ryka kraftigt om koppen. Därefter lägger man helt enkelt på en annan kopp med glassen i och då väller ”röken” fram från mellanrumm­et mellan kopparna. PORTIONEN RYKER sedan i några minuter.

– Egentligen påverkas inte smaken, men den speciella portionen brukar göra folk nyfikna och locka hit dem. GLASSBILEN är ny för i sommar.

Den hör till restaurang­en M Kitchen & Café som ligger i museet.

– Vi öppnade i början av juni och kommer att ha öppet ännu i augusti. I september får man se hur vädret är, eventuellt håller vi då öppet på veckoslut.

 ?? KLARA FÄLT ?? RYKANDE GLASSPORTI­ONER. Satu Hukka visar hur man tillreder en rykande glassporti­on.
KLARA FÄLT RYKANDE GLASSPORTI­ONER. Satu Hukka visar hur man tillreder en rykande glassporti­on.
 ??  ?? ÅNNI. Glassbilen Ånni står utanför Aboa Vetus & Ars Nova.
ÅNNI. Glassbilen Ånni står utanför Aboa Vetus & Ars Nova.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland