Åbo Underrättelser

Nu ska ri­set i Tor­da­len bort

Tre år har Dals­bruks­bor fått se på en myc­ket ful hög.

- Mo­ni­ca Sandberg 040-5828276/mo­ni­ca.sandberg@au­me­dia.fi Nick Jonas

Det förs­ta man ser – om man från Sö­der­lång­viks­vä­gen i Dals­bruk kör upp för bac­ken mot bo­stads­om­rå­det Tor­da­len – är en stor hög med torrt ris, krönt av en knäckt tall som ock­så den är torr.

– In­te vac­kert. Vi al­la som bor här är väl­digt tröt­ta på att se den här ris­hö­gen som dess­utm finns pre­cis där det bör­jar en stig som of­ta an­vänds, sä­ger Su­ne Sjö­holm.

Ris­hö­gen kom till då dag­vat­ten­rö­ren för tre år se­dan för­ny­a­des. Då var he­la Tor­da­len mer el­ler mind­re upp­grävt. Små­ning­om blev ar­be­te­na kla­ra och de värs­ta ojämn­he­ter­na jäm­na­des ut men ing­en tog an­sva­ret för ris­hö­gen. Jo­nas Pom­rén, se­dan i vint­ras fas­tig­hets­chef vid Ki­mi­to­öns kom­mun, får för förs­ta gång­en hö­ra ta­las om hö­gen då ÅU ring­er upp.

– Jo, den är på kom­mu­nens mark. Jag ska skaf­fa en ent­re­pre­nör som kör bort hö­gen, sä­ger han.

 ??  ?? TRÖTT PÅ RI­SET. Dags att det kom­mer bort, sä­ger Su­ne Sjö­holm, här på pro­me­nad med hun­den.
TRÖTT PÅ RI­SET. Dags att det kom­mer bort, sä­ger Su­ne Sjö­holm, här på pro­me­nad med hun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland