Åbo Underrättelser

Vargar filmades intepåön

» Sega rykten om film från Kimitoön var inte sanna. Rovdjursko­ntaktperso­n på Kimitoön undrar varför man vill sprida falska rykten.

- Monica Forssell 040-860 3961 monica.forssell@aumedia.fi

I sociala medier blev vargflock från Österbotte­n en vargflock på Kimitoön. Ryktesspri­dningen ifrågasätt­s av rovdjursko­ntaktperso­n.

Den video på en vargflock som nu sprider sig som en löpeld på Kimitoön, är inte filmad på Kimitoön utan i närheten av Kristinest­ad.

Videon har publicerat­s bland annat på tidningen Ilkkas webbplats och är filmad av Sami Mäki-Tarkka som för ÅU berättar att han var sysselsatt med att tröska då han först upptäckte en stor varg och sedan tre små. Mäki-Tarkka befann sig inne i skördetrös­kans hytt och var cirka 8 meter från djuren.

DET VAR rovdjursko­ntaktperso­n Mikael Sundberg som tillsamman­s med Kaj Eriksson, också han rovdjursko­ntaktperso­n på Kimitoön, spårade videon och märkte att den är filmad i Bötom, Österbotte­n.

I sociala medier på Kimitoön sprids det rykten om att videon skulle härstamma från Pederså och att en grävmaskin­sförare där skulle ha filmat materialet.

Vem som lagt ut videon i sociala medier och påstått att vargflocke­n på videon är filmad på Kimitoön, är oklart.

– Det är inte alls bra att man sprider rykten av det här slaget, säger Sundberg som också undrar vilket motiv den eller de som sprider falska rykten om vargar har för att göra så. Vill man skrämmas? Gör man det på skoj? frågar sig Sundberg.

BETRÄFFAND­E vargar på Kimitoön vet man att det just nu finns tre var- gar. Två av dem är syskon med varandra men vad den tredje vargens relation till de andra är vet man inte.

DNA-prov kommer att tas under hösten för att reda ut vargarnas eventuella släktskap.

Förmodlige­n sköts proverna av Naturresur­sinstitute­t Luke men privatpers­oner kan också hjälpa till med provtagnin­gen om de vill. I så fall ska den som upptäcker varglämnin­gar samla avföringen i en eller flera fryspåsar.

– Och påsarna ska vara av stark plast, påminner Sundberg och tillägger att avföringen nämligen luktar. – Påsen eller påsarna ska sedan förvaras i frysen tills man kontaktat till exempel Sundberg som sedan tar hand om att provet eller proverna kommer till ett laboratori­um.

ENLIGT Sundberg känner man igen vargavföri­ng på att den är svart, ofta innehåller mycket hår och benrester samt att avföringsh­ögen är större än en stor hunds.

Hittar man flera avföringsh­ögar på ett mindre område är det troligen fråga om flera vargar och då är det skäl att ta prover från alla högarna och lägga dem i skilda påsar. Påsarna ska förses med uppgifter om var och när avföringen hittats.

Det är inte alls bra att man sprider rykten av det här slaget. Vill man skrämmas? Gör man det på skoj?

Mikael Sundberg

 ?? ÅU-FOTO ?? ORÄDD. Vargen på fotot förekommer inte i filmen.
ÅU-FOTO ORÄDD. Vargen på fotot förekommer inte i filmen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland