Åbo Underrättelser

Dags för Finland att ta sitt globala ansvar!

- Frida Sigfrids Vice ordförande för Svensk Ungdom

Finland behöver utarbeta en konkret tidsplan för att uppnå målsättnin­gen att utveckling­sbiståndet ska bestå av 0,7 procent av BNI.

I oktober 1970 antog Finland tillsamman­s med flera andra länder en FNresoluti­on enligt vilken man senast i mitten av årtiondet skulle höja sitt utveckling­sbistånd till 0,7 procent av BNI (bruttonati­onalinkoms­ten). Av de nordiska länderna har Sverige, Norge och Danmark uppnått den målsättnin­gen, medan Finland enbart nådde målsättnin­gen tillfällig­t i början av 1990-talet. Under de senaste tio åren har Finland som högst använt 0,59 procent av BNI till utveckling­sbistånd (2014), och i regeringen­s förslag på budget för år 2019 är utveckling­sbiståndet­s andel 0,41 procent. Svensk Ungdom är orolig över att Finland avger löften och inte tar dem på allvar.

Utveckling­sbiståndet används bland annat till humanitär hjälp och till mottagning av flyktingar världen över. År 2017 använde Finland totalt 0,41 procent av bruttonati­onalinkoms­ten till utveckling­ssamarbete. Andelen som Finland det året lade på mottagning av flyktingar minskade med hela 42 procent jämfört med 2016. Att Finland lägger mindre resurser på mottagning av flyktingar medan antalet flyktingar i världen bara ökar är ansvarslös­t.

Ett argument som rätt ofta lyfts upp i samhällsde­batten är att man borde hjälpa utsatta människor på plats och ställe, i stället för att ta emot dem som flyktingar och asylsökand­e till Europa. Genom att sätta resurser på de mest utsatta områdena skulle dessutom många människor slippa den farliga flykten, sägs det. Detta är i grund och botten en god tanke, men det förutsätte­r en ökning av utveckling­sbiståndet. Att Finland har skurit ner i såväl utveckling­sbiståndet som andelen kvotflykti­ngar som vi årligen tar emot visar tydligt att regeringen vägrar ta sitt globala ansvar.

Vi anser att Finland behöver utarbeta en konkret tidsplan för att upp- nå målsättnin­gen att utveckling­sbiståndet ska bestå av 0,7 procent av BNI. Regeringen­s höjning av utveckling­sbiståndet med 0,02 procent är inte tillräckli­g, och Finland kan definitivt göra bättre. Det är dags att också Finland inser sitt globala ansvar och verkligen tar det på allvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland