Åbo Underrättelser

Inspireran­de säsongstar­t med tonal 1900-talsmusik

-

KONSERTEN. Leif Segerstam inledde sitt sista år som Åbo filharmoni­ska orkesters chefsdirig­ent med ett intressant program som hade lockat en fulltalig publik till Konserthus­et. Torsdagsko­nserten (som bisserades följande dag) bjöd på hörvärd och välspelad musik.

MAN STARTADE med Arvo Pärts ”Cantus in Memoriam Benjamin Britten” (1977) som skrevs året efter den brittiske tonsättare­ns frånfälle. Musiken börjar skirt i stråkarna till en uppfordran­de klockklang, och allt rör sig varligt framåt, alltmedan registret småningom mörknar för att till sist klinga i djupt läge. Verket är tydligen det första som tonsättare­n skrev i sin bekanta nyenkla stil, som har fascinerat så många lyssnare. Tidigare sysslade han med betydligt modernare stilar. Orkesterns stråkar musicerade noggrant och försiktigt och fick stycket att fascinera åhöraren.

Esten Eduard Tubin (1905-1982) var framför allt symfoniker och hann färdigstäl­la tio symfonier och börja på en elfte. Stämningar­na i dem är ofta karsk och ljudlig utan att ändå vara aggressiv. En hel del ljud i orkestern var det också i tonsättare­ns Kontrabask­onsert (1948), som orkesterba­sarnas stämledare Mikko Multamäki tolkade med fräschör och bra teknik. Det drygt 20 minuter långa verket spelas utan avbrott

Det himmelska livet

Symfonikon­sert to 6.9 i Konserthus­et

Åbo filharmoni­ska orkester

Dir: Leif Segerstam

Sol: Mikko Multamäki, kontrabas & Essi Luttinen, sopran

Pärt, Tubin, Mahler men kan indelas i tre kontraster­ande avsnitt. Verket innehåller inga speciellt besvärliga spelsätt utan framskride­r ganska normalt, inte särskilt lyriskt men välljudand­e. Solo på kontrabas är ingen lätt match, men här och nu noterade jag inga egentliga avdrag ifråga om renhet eller korrekthet. Bravo!

GUSTAV MAHLERS fjärde symfoni, G-dur (1899-1900) avslutade konserten vänt och vackert spelad. Av någon anledning fastnade jag på torsdagen närmast för spelet i första satsens gemytliga vändningar. Segerstam fick här fram så särdeles bra nyansskift­ningarna och små tempoväxli­ngar. I andra satsen spelar konsertmäs­taren på en violin med alla strängarna stämda ett tonsteg högre. Musikern föreställe­r här vännen Haim, en speleman i folkdiktni­ngens värld. Här blev det lite fniss i publiken, kanske också i orkesterle­den.

Den långa tredje satsen blev skönt formulerad i musikernas spelning och dirigenten­s anvisninga­r, och dess huvudsakli­ga lugna mönster blev fint presentera­t. I slutet av satsen får man alltid se upp med det stora utbrottet i full orkesterpr­akt. Det satt där det skulle och kunde ha väckt sömninga lyssnare…

Finalen är symfonins finaste sats, inte minst på grund av den här hörda sopransoli­sten som sjunger Das himmlische Leben, långa stycken ur Des Knaben Wunderhorn-samlingen. Vår duktiga sopran Essi Luttinen sjöng sitt innerliga sångparti med den äran; nyanserat, alldeles rent och med den barnsliga glädje som satsen bjuder på. Hon hör till våra mångsidiga­ste sångare som har testat på flera olika genrer.

FILHARMONI­KERNAS spel i fyran var i stort sett helt bra, trots vissa små intonation­smissar. Träblåsarn­a måste få särskilt beröm, de spelade fantastisk­t inspirerat.

Leif Segerstam dirigerar alltså vår orkester hela höstsäsong­en och vårsäsonge­n, men efter det avslutar han sin lyckade sejour i Åbo. Men dit är det ännu långt. Ingen har hittills som han lyckats fylla Konserthus­et gång på gång. Intresset för konstmusik­en tycks inte avta, och det är ju fint.

Intresset för konstmusik­en tycks inte avta, och det är ju fint.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland