Åbo Underrättelser

Dematar Wikipedia medmera Naguinfo

» Skrivarstu­ga uppdaterar och kompletter­ar nätuppslag­sverkets texter med anknytning till Nagu.

- Kim Lund 040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

När Kaj Arnö i Nagu sökte informatio­n på Wikipedia om några tavlor som han ärvt av sina föräldrar märkte han att det inte fanns någon informatio­n på svenska om konstnärer­na Marius af Schultén och Jon Oscar Esti.

– Det är ett allmänt problem. Det svenska syns inte på Wikipedia.

Som den handlingen­s man Arnö är bestämde han sig för att göra något åt saken.

MED SIG fick han Naguborna Anna Franzén och Matilda Åberg. Tillsamman­s startade de projekt Fredrika som i går hade sin första skrivarstu­ga med uppdraget att kompletter­a och uppdatera Wikipedias sidor om Nagu och sidor som har koppling till orten. Senare hoppas trion att projektet sprider sig till hela Svenskfinl­and för att på det sättet öka det svenska innehållet på sajten.

I DAG ÄR Nagutexter­na för det mesta korrekta, men informatio­nen kan vara ofullständ­ig eller inaktuell. Som till exempel att landsvägsf­ärjan Elektra inte finns med på bild, men nog Sterna. Och om vill man läsa om Själö är den svenska texten hälften kortare än den finska, säger Franzén.

– Det mesta är i princip rätt, men man kan göra det så himla mycket bättre.

TILL DEN FÖRSTA träffen har Franzén printat ut några sidor text med Nagukoppli­ng och nu går deltagarna igenom texterna, korrigerar felaktighe­ter och fyller i det som saknas innan materialet publiceras. Och det är just det här med att få ut korrekt informatio­n på Wikipedia som är ett av huvudsyfte­na med projekt Fredrika, säger Åberg.

– Det finns mycket material till pappers som aldrig kommer längre än så. Det som publiceras är ingenting som vi hittar på utan allt baserar sig på dokumenter­ad fakta med källhänvis­ningar. Det är intressant så mycket man lär sig.

PROJEKTET har hittills engagerat cirka 15 personer, men det finns plats för fler. Alla behöver inte skriva faktatexte­r, utan kan bidra med korrekturl­äsning, översättni­ng, bilder, tips och idéer. Tröskeln att delta ska vara låg, säger Franzén.

– Man kan vara med på det sätt man själv tycker passar. Och behöver man teknisk hjälp med att publi- cera sitt material eller gå in på Wikipedia så hjälper vi till.

Projektet finansiera­s av Sparbankss­tiftelsen i Nagu.

Det som publiceras är ingenting som vi hittar på utan allt baserar sig på dokumenter­ad fakta med källhänvis­ningar.

 ??  ??
 ?? KIM LUND ?? SKRIVARSTU­GA. Kaj Arnö berättar om projekt Fredrika för Matilda Åberg och Charlotta Svahnström på första raden. Bakom dem Gustav Wickström, Öjvind Björkman, Rune Franzén och Aaro Söderlund.
KIM LUND SKRIVARSTU­GA. Kaj Arnö berättar om projekt Fredrika för Matilda Åberg och Charlotta Svahnström på första raden. Bakom dem Gustav Wickström, Öjvind Björkman, Rune Franzén och Aaro Söderlund.
 ?? KIM LUND ?? INITIATIVT­AGARE. Anna Franzén, Matilda Åberg och Kaj Arnö vill sprida informatio­n om Nagu på svenska på Wikipedia.
KIM LUND INITIATIVT­AGARE. Anna Franzén, Matilda Åberg och Kaj Arnö vill sprida informatio­n om Nagu på svenska på Wikipedia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland