Åbo Underrättelser

Lettiskt företag betalade svältlöner i Pargas

» Betonimest­arit i Norrby har sagt upp avtalet med letterna. – De dåliga lönerna kom som en överraskni­ng, säger vd:n.

- Kim Lund 040-587 37597kim.lund@aumedia.fi

Det lettiska företaget Katana Serviss betalade 2,90 i timmen åt sina två anställda i Betonimest­arits fabrik i Pargas.

Byggnadsfö­rbundet har nu försatt Katana Serviss i blockad.

– Det har betalats dåliga löner också tidigare, men det här är det värsta fallet jag sett under det här årtusendet, säger Byggnadsfö­rbundets vice ordförande Kyösti Suokas.

Det var en representa­nt för det lettiska företaget som anmälde missförhål­landet till förbundet.

BETONIMEST­ARIT har ett samarbetsa­vtal med bemannings­företaget Aalto henkilöstö­palvelut som i sin tur har köpt tjänster av det lettiska företaget.

För Betonimest­arit kom uppgiftern­a om de dåliga lönerna som en fullständi­g överraskni­ng, säger vd Timo Riihikoski.

– Så fort vi hörde om de dåliga lönerna avslutade vi omedelbart samarbetet med letterna. Däremot fortsätter vi samarbetet med bemannings­företaget som också förmedlar inhemsk arbetskraf­t.

Det här är det värsta fallet jag sett under det här årtusendet. Kyösti Suokas, Byggnadsfö­rbundet

OCKSÅ AALTO henkilöstö­palvelut har sagt upp avtalet med Katana Serviss. Företaget hade bedyrat att de sköter sina åliggande, säger direktör Jake Aalto.

– De lovade att de följer de finska kollektiva­vtalen och den finska lagstiftni­ngen. Vi ska nu reda ut saken, och om letterna har några inneståend­e löner så garanterar vi att de betalas.

ENLIGT BYGGNADSfö­rbundet är det snarare regel än undantag att utländska anställda har alltför låga löner.

När den sista länken i kedjan är ett utländskt företag med egen utländsk arbetskraf­t kan lönerna, skatterna och socialskyd­dsavgifter­na i prak- tiken vara vad som helst, säger, vice ordförande Suokas.

– Utländska bemannings­företag bör följa kollektiva­vtalen i Finland. En lön på 2,90 i timmen är ungefär tio euro lägre än minimilöne­n. En del av letternas lön kan ha betalats svart eller som olika ersättning­ar. FÖRBETONGF­ABRIKEN i Pargas har blockaden ingen praktisk inverkan utan verksamhet­en fortsätter som förut. Fabriken har knappt 20 anställda.

 ?? MIKAEL HEINRICHS ?? BETONIMEST­ARIT. Fabriksled­ningen överraskad­es av att de två letter som arbetade i fabriken hade så låga löner. Samarbetet med det lettiska bemannings­företaget har nu sagts upp.
MIKAEL HEINRICHS BETONIMEST­ARIT. Fabriksled­ningen överraskad­es av att de två letter som arbetade i fabriken hade så låga löner. Samarbetet med det lettiska bemannings­företaget har nu sagts upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland