Åbo Underrättelser

Förslag: Äldre studerande borde också få Föli-rabatt

-

BILJETTER. Alla som studerar på heltid borde få studerande­rabatt på Fölis bussar, det föreslår Sirpa Korte, chef för Åbo stads kollektivt­rafik.

I dag är det bara heltidsstu­derande under 30 år som kan få studerande­rabatt på bussarna.

Förfarande­t har väckt kritik bland vuxna som är äldre än så. Förslaget behandlas i stadens kollektivt­rafiknämnd nästa vecka.

I förslaget ingår bland annat att studierna ska bedrivas på heltid, de ska leda till ett yrke eller en examen och de ska räcka åtminstone ett läsår.

De som studerar enligt ett läroavtal skulle enligt förslaget inte omfattas av rabatten. Inte heller doktorande­r eller personer som genomgår en fortbildni­ng.

Förändring­en skulle träda i kraft från årsskiftet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland