Åbo Underrättelser

Julfesttra­fiken övervakas noga

-

TRAFIK. Polisen intensifie­rar sin trafik övervaknin­g under två veckoslut, 16–18.11 och 23–25.11.

Utöver rattfyller­iövervakni­ng utför polisen även övervaknin­g av den allmänna ordningen och säkerheten särskilt i närheten av serverings­ställen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland