Åbo Underrättelser

Hurra för daghem i Dalsbruk

» Högst på önskelista­n – att få hålla det egna köket.

- Monica Sandberg 040-5828276 monica.sandberg@aumedia.fi

Med flaggan i topp och huset fullt av gäster firade Hulta daghem i Dalsbruk i går 30 år.

Det var stor misstro då huset skulle byggas men det förverklig­ades ändå – och är fortfarand­e ett fint och modernt hus, säger barnträdgå­rdslärare Gunvor Karlsson-Lindholm som har jobbat här i 30 år.

I HÖST FLYTTAR HON, tillsamman­s med förskoleba­rnen från Hulta dagis och från Furubo dagis, till Dalsbruks skola så det blir en omställnin­g. Samtidigt frigörs utrymme i Hulta, och det kan behövas om det blir så att Furubo i kyrkbyn stängs och de barnen överförs till Dalsbruk.

Bilderna och klippen finns utställda ett bra tag ännu om någon är intressera­d. Susann Fagerlund

Oavsett hur det går hoppas alla i huset att dagiset får behålla sitt tillrednin­gskök.

– Det är ett fint kök och barnen kan vara med och baka och laga mat, förutom att de får varm och god mat, säger Marika Wuorio-Andersson, inhoppare i köket där hon hjälper kocken Stefan Sjöholm.

HULTAS pedagogisk­a ledare Susann Fagerlund (se också bilden på sidasn 3) räknar att Hulta just nu har 32 barn. Daghemmets placering nästan mitt i byn gör att barnen ofta kan gå till biblioteke­t där inte bara boklån utan också sagostunde­r och rytmik står på programmet.

– Vi har ett bra samarbete med bibban och vi läser jättemycke­t, säger Fagerlund.

De ser man också i ”nostalgiru­mmet” som har ställts i ordning till jubileet med tidningskl­ipp och bilder från gångna år; böckerna har alltid funnits med, allt sedan första förestånda­ren Maj-Gun Dannströms tid.

– Bilderna och klippen finns utställda ett bra tag ännu om någon är intressera­d, tillägger Fagerlund.

OCH BARNEN SJÄLVA då, vad säger de?

Frågar man sexåriga Vilma Tuomaala så trivs hon jättebra, men allra bäst då hon får bygga fritt enligt egen fantasi, med mjuka klossar.

Det är en nyare tiders uppfinning där bitarna ser ut som trä men de är mjuka och kan staplas helt ljudlöst.

– Det som också har ändrat att vi ska dokumenter­a mycket inom småbarnspe­dagogiken. Vi knäpper bilder hela tiden, så vi kan visa föräld- rarna vad vi håller på med här på dagtid, säger Karlsson-Lindholm.

 ?? MONICA SANDBERG ??
MONICA SANDBERG
 ??  ?? GILLAR ATT BYGGA. Vilma Tuomaala skapar med muka klossar.
GILLAR ATT BYGGA. Vilma Tuomaala skapar med muka klossar.
 ?? MONICA SANDBERG ?? FINT KÖK. Eget kök är A och O i ett daghem, säger Marika WuorioAnde­rsson och Stefan Sjöholm.
MONICA SANDBERG FINT KÖK. Eget kök är A och O i ett daghem, säger Marika WuorioAnde­rsson och Stefan Sjöholm.
 ??  ?? NOSTALGIRU­MMET. Fr.v. Supaporn Löfqvist och Amia Alakat bläddrar i fotoalbum, Mohamad Said i bakgrunden.
NOSTALGIRU­MMET. Fr.v. Supaporn Löfqvist och Amia Alakat bläddrar i fotoalbum, Mohamad Said i bakgrunden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland