Åbo Underrättelser

”Förstår unga ränta?”

» Aktias nya vd Mikko Ayub talar för att banken ska lyssna på kunderna och möta deras önskemål.

- Carina Holm 045-131 9620/carina.holm@aumedia.fi

Aktias vd Mikko Ayub vill att banken får unga att förstå finansieri­ngsfrågor.

– Bankkunden vill ha en bank som han eller hon kan lita på och som är snabb i sina beslut. Bankkunden vill inte bli överraskad. Banken ska bete sig logiskt och konsekvent, säger Mikko Ayub, som tillträdde sin tjänst som vd för Aktia den 1 oktober.

Han betonar vikten av att lyssna på kunderna.

– Vad är viktigt för privatpers­oner, företag och dem som vill placera sina pengar för att få avkastning?

Centralt i Aktias strategi är att fortsättni­ngsvis träffa kunder personlige­n och kombinera det med digitala tjänster.

I DAG HAR Aktia sex bankkontor i Åboland. De finns i Åbo, Pargas, Kimito, Nagu, Korpo och Houtskär. Personalen jobbar som ett team och rör sig över kontorsgrä­nserna. Kan du lova att Aktia har sex bankkontor kvar i Åboland också om ett år?

– Här måste man diskutera vad ett bankkontor betyder. Vad är nutidens eller framtidens bankkontor? I framtiden är ett kontor inte en plats med en disk, där man tar könummer och väntar på sin tur. I framtiden är ett bankkontor en plats där man träffar kunder.

HANBETONAR de digitala lösningarn­a också för kunderna i skärgården.

– Tack vare de digitala tjänsterna når du banken varifrån som helst och när som helst.

Aktia har också ett brett samar- betsnätver­k, där bankens kunder till exempel kan betala pappersräk­ningar i omkring 600 R-kiosker eller lyfta kontanter i de omkring 1 400 Otto-automater som finns runt om i landet.

– Det finns också 1 000 K-affärer där våra kunder kan lyfta kontanter i kassan. Det betyder att vi är mer tillgängli­ga i dag än vi var för 15–20 år sedan. Vi vill vara en viktig spelare i samhället.

NÄSTAÅR inleder Aktia ett pilotproje­kt där banken i samarbete med Posten kan köra hem högst 3 000 euro per gång till intressera­de kunder. Pilotområd­ena finns i huvudstads­regionen, Österbotte­n och Nyland. Efter ett par månader ska projektet utvärderas och går det bra kan kontanter levereras hem till kunder också i Åboland.

Ayub säger att Aktia gärna betjänar kunderna personlige­n också i fortsättni­ngen.

– Samtidigt borde kunderna betala för betjäninge­n. Det är normalt att betjäning inom andra industrier kostar, men när det gäller finanssekt­orn finns det en tanke om att tjänsterna borde vara billiga och kosta högst ett par euro.

VIKTIGA kundsegmen­t för Aktia är familjer och små och medelstora företag. Och en viktig fråga för många familjer är räntorna och bostadslån­en.

– Låntagarna borde vara beredda på att de rekordlåga räntorna kommer att stiga. Jag hittade nyligen ett gammalt deposition­sbevis från 1991 eller 1992 och då var räntan 12,5 procent på en ett års deposition. Det är viktigt att komma i håg att räntan faktiskt också kan vara så hög.

I en gammaldags plånbok såg du konkret hur mycket pengar du hade kvar. Men det ser man inte när man betalar med ett plastkort.

FRÅGAN OM man som låntagare borde köpa ett ränteskydd eller inte får Ayub att dra en parallell till frågan om man borde ha brandförsä­kring på sitt hem eller kaskoförsä­kring på bilen.

– Om något händer är man åtminstone delvis trygg om man har ett ränteskydd eller en försäkring. Samtidigt är det viktigt när en kund vill lyfta lån att vi diskuterar hur stort lån och hur stora månadsrate­r man klarar av eller om man önskar amortering­sfria perioder. Vi hjälper till med planeringe­n av lånet och för en rådgivning­sdiskussio­n med kunden.

Banken anser också att det är viktigt att man i dag trots ett bostadslån samtidigt sparar.

AKTIA VILL vara en bank som är snabb och flexibel i sin produktut- veckling, för att erbjuda kunden tjänster som känns relevanta.

Genom att använda robotik för snabbare och enklare processer vill man få mer tid över för kundbetjän­ing och rådgivning när det gäller just större bostadslån eller en evaluering av kundens placerings­portfölj.

– Sådana gånger vill man nog fortsättni­ngsvis ha en mänsklig kontakt. Det trevliga med den nya teknologin är att den är billigare i dag än för fem år sedan och i morgon är den nästan gratis. Den gör det också möjligt för en medelstor bank att göra företagsan­alyser och marknadsan­alyser som bara stora banker kunde göra tidigare.

OFTA SER MAN kanske digitalise­ringen av banktjänst­er som utmanande för äldre människor, men Ay- ub lyfter också fram de unga.

– I en gammaldags plånbok såg du konkret hur mycket pengar du hade kvar. Men det ser man inte när man betalar med ett plastkort.

Han säger att det är viktigt att banken kan hjälpa unga människor så att de förstår och klarar sig i finansieri­ngsfrågor.

– Många av dem som lyfter bostadslån i dag kommer knappast ihåg att räntorna kan vara högre än två procent. Även om räntan inte ändrar över en natt händer det så mycket i dag i världen, i Kina, Asien, USA och Ryssland, som kan påverka. Då är det viktigt att man förstår vad en räntehöjni­ng innebär för den egna ekonomin.

 ?? CARINA HOLM ?? PÅ ÅBOBESÖK. Aktias vd Mikko Ayub tillträdde den 1 oktober i år.
CARINA HOLM PÅ ÅBOBESÖK. Aktias vd Mikko Ayub tillträdde den 1 oktober i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland