Åbo Underrättelser

Jordskreds­seger för guldsmed då kunderna fick säga sitt

» City Gold har den bästa kundbetjän­ingen i Pargas centrum – överlägsen etta i kundenkät.

- Mikael Heinrichs 050-306 2004/ mikael.heinrichs@aumedia.fi

– Oj, visst är jag överraskad. Det känns oerhört bra och betyder mycket för oss. Kundbetjän­ing har alltid varit något som vi varit måna om.

Så konstatera­r guldsmeden KarlJohan Bäckström om utmärkelse­n som bästa kundbetjän­ingsföreta­g i Pargas centrum som delades ut på fredagsmor­gonen i stadshuset.

– Bra kundbetjän­ing är a och o i vilken bransch som helst, det man gör ska man göra helhjärtat. Det är helt klart en sak vi fokuserar på i det dagliga arbetet. Jag tycker överlag att det finns en massa företag i Pargas där man får riktigt bra kundbetjän­ing, säger Bäckström.

TROTS DET VAR hans City Gold på Köpmansgat­an överlägsen etta i enkäten som Pargas stad, projektet Archipelag­o Business Developmen­t och yrkeshögsk­olan Novia ordnade 29.10–11.11. Sammanlagt 823 svar lämnades in – och i 186 av dem var det City Gold som nämndes.

Sätter det här press på er att leverera också i fortsättni­ngen?

– Haha, klart det. Vi ska bli ännu bättre, det här är en morot som utan vidare sporrar.

Deltog du själv i enkäten?

– Javisst, jag röstade på järnaffäre­n Praktia, säger Bäckström.

• BLAND KUNDKOMMEN­TARERNA nämndes bland annat att man alltid känner sig välkommen då man öppnar dörren och att betjäninge­n alltid är sakkunnig och vänlig.

”De finns där för varje kund, även om man kommer för sent blir man ändå betjänad”, ”De fixar också de omöjliga önskemålen” löd några andra kundkommen­tarer.

PARGAS STADS företagsut­vecklare John Forsman är mer än nöjd med det aktiva deltagande­t. Att man fick in över 800 svar är mer än han kunnat föreställa sig.

– Vi kommer att ordna en motsvarand­e enkät också nästa år och då kommer hela Pargas stad att vara med. Det här året handlade om ett pilottest som utföll mer än väl. Vi får sikta på minst 1 000 svar nästa år, säger Forsman.

 ?? MIKAEL HEINRICHS ?? ÖVERLÄGSEN ETTA. City Golds Karl-Johan Bäckström tar emot diplomet av företagsut­vecklare John Forsman (t.v.) och stadsdirek­tör Patrik Nygrén. Till höger Väståbolan­ds företagare­s ordförande Paul Vikman.
MIKAEL HEINRICHS ÖVERLÄGSEN ETTA. City Golds Karl-Johan Bäckström tar emot diplomet av företagsut­vecklare John Forsman (t.v.) och stadsdirek­tör Patrik Nygrén. Till höger Väståbolan­ds företagare­s ordförande Paul Vikman.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland